niedziela, 3 marca 2024

S. Wanda Boniszewska - ukryta w Ranie Serca Jezusa.

 

W tamtym roku dzięki lekturze książki "Wanda Boniszewska. Ukrzyżowana za grzechy kapłanów" wydanej przez Wydawnictwa AA rozpoczęła się moja pasjonująca przygoda i duchowa przyjaźń z s. Wandą Boniszewską. Wczoraj minęło dokładnie 21 od dnia Jej śmieci - s. Wanda odeszła do Pana po wieczną nagrodę 2 marca 2003 r. w Konstancinie-Jeziornej. 

Chciałbym się podzielić z wami Jej duchową do świętości. Kim była Wanda Boniszewska? Przede wszystkim kobietą całkowicie oddaną Chrystusowi w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów; człowiekiem autentycznie podążającym za Panem, w zgodzie z drogą, którą dla niej przygotował. S. Wanda Boniszewska obdarzona została specjalną łaską uczestniczenia w męce Chrystusa. Jej życie było prawdziwą Golgotą – została fałszywie oskarżona i niesłusznie skazana na więzienie na Syberii, przeszła próbę wielogodzinnych przesłuchań przez Sowietów, borykała się z głębokim niezrozumieniem ze strony swoich współsióstr oraz otrzymała stygmaty. Siostra Wanda całe cierpienie ofiarowała za kapłanów i osoby konsekrowane, wiedziała bowiem, że szczególnie osoby duchowne w najbliższych latach będą poddawane ciężkiej próbie.

Kolejną książką, którą przeczytałam była pozycja napisana przez ks. Jerzego Jastrzębskiego pt. "Ukryta w Ranie Serca Jezusa". Opisuje ona duchową drogę życia i powołania Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej. W swoim dzienniku duchowym tak pisała: 

"Przede wszystkim dusze musi pochłonąć ogień miłości Bożej. A ogień wypływa z Najświętszego Sakramentu, który jest rozkoszą wszystkich serc szczerze Panu oddanych. (...) Obyśmy wysłuchały się w głos Serca Bożego i uczyniły to, czego od nas pragnie Jezus." 

Dla mnie jest to ważna książka, która pomogła mi bardziej przyglądnąć do Serca Pana Jezusa i ukryć się w Jego Ranie. Siostra Wanda pokazała mi to, że za każdym razem kiedy idę do Spowiedzi, zawsze czeka tam na mnie Jezus, nawet jeżeli Ksiądz mało mówi w konfesjonale. Jest dla mnie również wzorem wierności charyzmatowi danemu Jej od Boga oraz podejmowania modlitwy i pokuty za niewiernych księży i osoby konsekrowane. 

Tak wspomina s. Wanda chwilę swoich obłóczyn zakonnych, kiedy to Pan Jezus przekazał Jej życiową misję:

"Gdy kapłan podawał mi krzyżyk do ręki, słyszałam jak w duszy mówił Pan Jezus: Chcę, abyś została ukrzyżowaną, za tych, które nie chcą krzyża znać, a szczególnie chcę ukrzyżować ciebie dla tych, którym łask nie skąpię". 

S. Wanda Boniszewska jest dla nas wzorem tego, jak dobrze przeżyć Wielkie Post, ponieważ całe swoje życie i powołanie była zjednoczona z Chrystusem Ukrzyżowanym. Swoje cierpienia zarówno to fizyczne jak i duchowe ofiarowała jako pokutę i zadośćuczynienie za osoby duchowne. Pokazuje nam swoją postawą, że z miłości do Chrystusa można przyjąć każdą ofiarę i każde cierpnienie.

Pan Jezus tak mówił do s. Wandy: 

„Twoje życie będzie na Krzyżu, czuwaj, byś z niego nie schodziła, bo nieprzyjaciel zastawia wojska […] Chcę, abyś została ukrzyżowaną za tych, którzy nie chcą krzyża znać, a szczególnie chcę ukrzyżować ciebie dla tych, którym łask nie skąpię”. […] Będziesz całe życie za nic mianą, niezrozumianą, będą cię usuwać, będziesz napastowana przez szatanów i złych ludzi, ogarną cię ciemności wewnętrzne, te same, co już doznawałaś i jeszcze większe, ale Ja cię wspomogę. […] Dziecko moje, Ja konam i konać będę, aż kapłan zawróci z drogi błądzącej, chcę, byś Mi w tym konaniu była pociechą, masz czynić zadość tak długo, jak długo chcę. Najwięcej cierpię od dusz niezdecydowanych i łatwych do drogi błądzącej. Widzisz moje konanie, to grzechy całego świata, a ty tylko czujesz malutką cząsteczkę: biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic.

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej s. Wandy:

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestniczenia w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa. Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę... .

Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © W Nim jest Źródło , Blogger